O nas

"GADUŚ" to domowe przedszkole gwarantujące edukację i opiekę na najwyższym poziomie.

"GADUŚ" jest miejscem bezpiecznym, gdzie dzieci są radosne i twórcze. Ciepła, rodzinna atmosfera, wykwalifikowany personel stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

Zapraszamy dzieci  od 2 do 6 lat. W przedszkolu funkcjonuje jedna grupa, maksymalnie 18 dzieci. Właśnie tak nieliczna grupa pozwala nam na dobry kontakt z każdym dzieckiem, indywidualizacją pracy.

Grupa zróżnicowana wiekowo przypomina "rodzeństwo" i stwarza naturalne warunki rozwoju umysłowego i społecznego dzieci - jest idealną sytuacją do nauki zachowań społecznych. Dzieci przebywające w takiej grupie stają się otwarte na potrzeby innych, tworzy się większe poczucie więzi emocjonalnej w grupie.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w podgrupach wiekowych.

Domowe Przedszkole GADUŚ działa w oparciu o wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr ewidencji 4430.1.148 zgodnie z zaświadczeniem nr 18/13.

Zachęcamy do odwiedzenie naszej strony na Facebooku, aktualności i galerie zdjęć:  facebook.com/DomowePrzedszkoleGadus

METODY PRACY
Główną metodą pracy jest metoda symultaniczno - sekwencyjna i na jej bazie opracowujemy znaczną część zajęć. Podstawą tej metody jest nauka czytania, której towarzyszą specjalnie opracowane ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zajęcia z wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej stanowią doskonałą formę stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Zostały stworzone po to, by dziecko przygotować się do podjęcia nauki w szkole, unikając w przyszłości trudności związanych z pisaniem i czytaniem. Zajęcia prowadzone są w ramach wczesnej interwencji mającej na celu zapobieganie występowaniu w przyszłości problemów komunikacji językowej oraz zaburzeń rozwoju sfer poznawczych dziecka.

- Matematyka wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

- Metoda  Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Elementy pedagogiki Marii Montessori.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN.

Przydatne linki

Godziny otwarcia

  • Pon-Pt  06:30-18:00
  • Sobota zamknięte
  • Niedziela zamknięte
  • Czas otwarcia może być dostosowany do potrzeb rodziców

Bądzmy w kontakcie

"GADUŚ" to domowe przedszkole gwarantujące edukację i opiekę na najwyższym poziomie..

  • Chełmońskiego 102B/14
    Kraków,
  • tel. 501458835, 508597632
  • biuro@przedszkole-gadus.pl
© 2017 Domowe przedszkole Gaduś w Krakowie